Přihláška na semináře Jaro 2012

 - takto označené údaje jsou povinné

Vaše údaje

Titul:
Jméno:*
Příjmení:*
Název organizace:* IČO: 
Adresa (organizace):* číslo b.ú.: 
Město:* PSČ:*
Tel.:*    
FAX:
E-mail:*
Poznámka:

Semináře „jaro 2012“
Vodohospodářské jednohubky ...
... aneb přijďte ochutnat novinky

Obsah:

a) TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (NOVINKA)
(vliv na tok, volba řešení, objekty na předčištění, zasakování a akumulaci)
Novinky: OLK v betonu, vírový separátor, kalová jímka pro zasakovací a akumulační objekty

b) Zasakování odpadních vod – Metodický pokyn MŽP k NV 416/2011 (NOVINKA)
(technická řešení – rakouská ÖN, české předpisy a zvyklosti, řešení, rizika)
Novinka: domovní čistírna třídy PZV, možnosti intenzifikace a rekonstrukce ČOV pro zásak

c) Intenzifikace a provoz čistíren – zvýšení kapacity stávajících ČOV,
zlepšení odtokových parametrů ČOV, dozor ČOV, provoz, závady, dálkový přenos – Metodika MŽP (NOVINKA)

d) Čerpání odpadních vod – nové možnosti
Novinka: nové uspořádání čerpacích šachet, betonové provedení

e) Využití energie z odpadních vod pro potřeby komunální sféry
Nový inovativní pohled na odpadní vody a využití energie v nich

  31.01.2012 – 9:00-13:00 – Hodonín, MěÚ Hodonín, Horní Valy 2
  07.02.2012 – 9:00-13:00 – Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2
  08.02.2012 – 9:00-13:00 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
  14.02.2012 – 9:00-13:00 – Zlín, CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167
  16.02.2012 – 9:00-13:00 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1
  17.02.2012 – 9:00-13:00 – Hradec Králové, Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375
  21.02.2012 – 9:00-13:00 – Č.Budějovice, VaK J.Čechy, B.Němcové 2/12
  22.02.2012 – 9:00-13:00 – Ostrava, Dům kultury Vítkovice, 28.října 124
  23.02.2012 – 9:00-13:00 – Olomouc, MMO, Hynaisova 10
  28.02.2012 – 9:00-13:00 – Praha, Konf. centrum VŠCHT, Chemická 952
                                                      (Kapacita sálu je již vyčerpána. Pro zájemce, na které                                                       se nedostalo, nabízíme on-line seminář. V případě zájmu                                                       pište na asio@asio.cz a my Vám rádi zašleme                                                       podrobnosti.)
 

Vložné 500Kč/os. vč. DPH

Členové ASIOklubu mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky.
ČKAIT, ČKA, … -50% z ceny vložného.
Státní a veřejná správa má vstup zdarma (zástupci státní a veřejné správy platí poplatek 500,- Kč pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci)

Mám zájem o vystavení certifikátu o akreditaci (pro zástupce státní správy)
Semináře se nezúčastním, ale žádám o zaslání sborníku
Sborník bude zaslán na uvedenou adresu dobírkou za cenu 250,- Kč vč. DPH + poštovné.
 

Děkujeme za vyplnění a odeslání !


 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Tuřanka 1
627 00 Brno

tel.: 548 428 111
fax: 548 428 100
e-mail: